top of page

PARLEM DEL TABALET I LA DOLÇAINA O…?

Elements indispensables en les nostres estimades festes a la Mare de Déu de la Salut, els ritmes de tabalets i les melodies de dolçaina (a excepció del Bolero), acompanyen els balls i la Creu en el Seguici popular que precedeix la processó religiosa, a més d’actes com els assajos pel poble, les Danses, la Plega o la Despertà. Aquests instruments (com tantes altres coses), sofriren una greu crisi allà per la dècada dels 70 del segle passat. I va ser a Algemesí, primer amb unes tímides iniciatives individuals i després amb la creació de la primera escola, on començà la impressionant revitalització en l’ús musical i social a les comarques de Castelló, València i Alacant.

Encara que sabem bé al que ens referim, la tendència a economitzar en el llenguatge fa que parlem dels instruments, però uns instruments no són capaços de provocar passions ni de tornar a fer arrelar el seu ús d’una manera tan notòria, fins i tot afavorint la creació de nous canals de participació i expressió. Per tant, no seria millor parlar dels músics que fan sonar aquests instruments?


Parlem de tabaleters o tabaleteres i de dolçainers o dolçaineres.


A Algemesí moltes són les possibles motivacions que fan triar un o altre instrument i pense que trobaríem quasi tantes motivacions com participants: el gust personal o familiar per a afegir-se a la Festa, la possibilitat de continuar participant quan es deixa de ballar, acompanyar balladors o balladores….

Però en molts casos, amb la motivació personal no hi ha prou per mantindre eixes ganes de participar en la Festa d’un any per a l’altre. És per això que el treball a l’EMTID en l’ensenyament, els assajos dels conjunts instrumentals i la participació en diversos actes ja siguen oficials o lúdics al llarg de l’any, mantenen la motivació de l’instrumentista aportant-li més solvència per afrontar la dura tasca d’acompanyar qualsevol dels balls del Seguici.

El nostre poble s’ha convertit en un gran referent en el món dels nostres instruments que fa que molts tinguen ganes de participar alguna vegada. Entre altres motius destacarem el de poder participar en una festa que, encara que amb alts i baixos sempre ha estat viva, i perquè són ben rebuts pels músics del poble que no dubten a fer-los partícips dels rituals de la Festa. La suma dels del poble i dels forasters, genera que un dels moments més emotius de la Festa siga l’entrada de la Creu a la Basílica de Sant Jaume el dia 8 de setembre, precedida per més de 300 músics i acompanyats pel so de l’orgue (tocat per l’organista, clar).

Aquesta impressionant participació ha dut l’EMTID (recolzats pel Patronat de la Festa) a una organització interna basada en l’entrega a cada participant d’una veta commemorativa de color, que acreditarà la seua preparació, i al mateix temps servirà de record de l’experiència. Tots ells estaran supervisats per representants de l’Escola que portaran la veta negra. Totes les vetes s’entreguen al curset que impartim els dies previs a la Festa.

Per tancar aquestes reflexions condicionades per l’espai, dir-vos que l’EMTID, l’Escola més antiga i nombrosa dels nostres instruments, recolzada des de sempre pel nostre Ajuntament, ha evolucionat fins a convertir-se en Escola de Música gràcies al treball de la seua Junta i de la Direcció del centre, apuntalant més encara la seua presència.

Quede constància de l’aportació en l’engrandiment de la Festa dels qui amb major o menor mesura han aportat la seua vivència, fent que Algemesí també siga coneguda pel gran nombre de tabaleters/eres i dolçainers/eres.


Vicent Borràs Castells faenes

Coordinador de l’Escola Musical de Tabalet i Dolçaina d’Algemesí


Actualització d'agost de 2019.


DEFINICIÓ D'ATRIBUCIONS I RESPONSABILITATS DE LES PERSONES AMB EL DISTINTIU DE "VETA NEGRA"


Des de fa uns anys, van començar a definir-se en cada ball o grup de tabals i dolçaines, la figura de responsable de grup, que assumia la responsabilitat sobre la qualitat de la música que sonava en el grup que li corresponia.


L'any 2014 se'ls va donar un distintiu diferent, perquè els músics que així ho requeriren, tingueren facilitat per a identificar-lo. Aquest distintiu corresponia en una veta de color negre, amb l'any serigrafiat.


L'any 2015, l'Escola va un pas més enllà i a través d'aquest document es passa a detallar les atribucions i responsabilitats que assumiran totes aquelles persones que accepten portar una de les vetes negres, en qualsevol de les processons de la Mare de Déu.


Designació de les persones amb veta negra:


- Serà qualsevol persona, que en les processons toque el tabal o la dolçaina, en algun dels grups musicals que participen.

- Haurà de ser persona de reconeguda solvència musical, no obstant això, primarà en la designació les capacitats de la persona designada. Les persones designades no han de ser necessàriament les de major nivell musical.

- Haurà de ser persona a poder ser, de reconeguda implicació en les tradicions i rituals de la festa de la Mare de Déu.

- La designació serà realitzada pels professors que impartisquen el curs previ, acompanyats per les persones que no sent professors, integren el comité de preparació del curs previ.

- Aquesta designació serà inapel·lable i haurà de comptar amb el consentiment de les persones triades.

- La designació haurà d'estar realitzada abans de la realització del curs, de manera que els triats sàpien i siguen conscients del grup assignat i dels seus integrants.

- El nombre de persones amb veta negra serà de DUES per cada grup, segons el detall de l'annex I.

- A part de les persones amb veta negra en els grups, hi haurà quatre persones amb veta negra i que no estaran assignats a cap grup, i que puguen en un moment donat, actuar com a "coordinadors".

- Es procurarà, en la mida de les possibilitats, organitzar un "acte" per a fer l'entrega de les vetes negres a les persones escollides, per tal de dotar-los de presència i reconeixement públic, i que la figura de veta negra siga cada vegada més desitjada i respectada pels músics.


Responsabilitats de les persones amb veta negra:


- Controlar que les persones que integren el grup musical siguen els músics que hagen fet el curs previ.

- Controlar que la música siga la que haja d'interpretar-se en el grup assignat.

- Controlar que s'interprete amb una qualitat musical mínima. En cas de trobar-se amb algun músic que no la complisca, podrà convidar-lo a integrar algun altre dels grups que siguen més assequibles a la seua capacitat.

- En cas de rebre músics que no hagen realitzat el curs previ, s'haurà d'anotar la seua filiació, per a la seua inclusió en la base de dades i que puguen ser convidats a realitzar el curs previ en futures ocasions. S'anotarà en fulla de l'annex II. Encara que aquesta pràctica haurà de minimitzar-se el màxim possible i acceptar solament a músics de reconeguda experiència i capacitat.

- En cas d'algun problema de comportament greu, la persona amb veta negra podrà, bé dirigirse directament a algun dels membres de la policia, perquè procedisquen a l'expulsió de l'individu en qüestió, o bé sol·licitar l'ajuda dels veta negra "coordinadors".

- Controlar que sempre hi haja un nombre mínim de músics en el grup, com per a defensar sobradament les interpretacions que hagen de realitzar-se.

- Controlar que el nombre d'interpretacions a realitzar siga el concorde a la marxa de les processons, amb l'objectiu d'agilitzar les mateixes, evitant crear talls o aglomeracions en la mesura del possible. Aquest punt ha de ser especialment sensible en el ball de Bastonets, doncs any rere any es crea en aquest ball la dificultat afegida de ser "ball per a lluir les nostres capacitats", provocant, de vegades, un excés en el nombre de cançons interpretades. Les persones designades veta negra en el ball de Bastonets, hauran de coordinar-se molt fluidament en el cap de ball de cada grup.

- Controlar que els integrants dels balls estiguen en les condicions adequades per a participar en les representacions.

- Controlar que els músics vagen vestits concorde al que es requereix, és a dir, amb roba tradicional, no acceptant a músics amb roba de carrer o que no vagen amb el decòrum suficient.


Atribucions de les persones amb veta negra:

Expulsar del grup a músics per:

- No tenir la suficient preparació i siga notòria la seua mala afinació o ignorància de les músiques a interpretar.

- No actuar amb el decòrum mínim.

- No anar vestits amb roba tradicional.

- Admetre o no a músics que no hagen realitzat el curs previ i no lluïsquen la seua corresponent veta de color.

- Avisar als caps de cada ball del comportament inadequat d'algun dels participants no músics. Negar-se a interpretar les músiques per qualsevol raó que al seu criteri, deslluïsca o menyscabe la qualitat de les interpretacions.


La coordinació del grup de persones amb veta negra es farà prèvia a la participació en les diferents processons i serà responsabilitat del grup designat per a fer el curset de músiques de la festa de la Mare de Déu. Aquesta llista de responsabilitat i atribucions es farà pública per a tots els músics participants en les diferents processons, perquè tots estiguen assabentats.


En Algemesí, agost de 2019

Entradas destacadas
Entradas recientes
Archivo
Buscar por tags
No hay etiquetas aún.
bottom of page