top of page

ARQUETS

Com altres danses que participen a la Festa, l’instrument amb que s’executa el ball és el que proporciona el nom a la dansa. En aquest cas, estraca d'uns arquets adornats amb paperets de colors i cintes que les xiquetes mouen de manera compassada al ritme de la música.

HISTÒRIA

La Dansa dels Arquets és una de les danses processionals més populars del costumari valencià. Des dels seus inicis, la seua història va lligada a la de la Dansa de la Carxofa, ja que ambdues danses formaven un únic grup cerimonial. L’any 1988 aquest es dividí en dos. Des d’aleshores, la Dansa dels Arquets és executada per un grup únic i independent que apareix a continuació de la Dansa de la Carxofa.

La mestra actual d'aquest ball és Susana Portalés Vendrell.

DANSA

Interpretada amb dolçaina i tabal i seguint la tonada de la Carxofa, presenta les següents evolucions: Els Cruces, l’1 i el 2, la Cadena i els Caps.

INDUMENTÀRIA

El vestit dels Arquets és blanc, molt semblant al que es posen les combregantes. Com a complements porten una faixeta de color a la cintura i cintes de colors al cap.

bottom of page