top of page

DESCRIPCIÓ

La UNESCO defineix al seu expedient la Festa de la Mare de Déu de la Salut amb el text següent:Celebració de gran participació popular d'origen medieval (1247) que se celebra a Algemesí el 7 i el 8 de setembre. Els seus rituals, transmesos de pares a fills, cristal·litzen en una sèrie de manifestacions diferents: expressions orals (teatre), música (63 composicions), danses i representacions amb reminiscències de les cultes dels romans, cristians, musulmans i jueus; cultures que van entreteixir l'essència d’aquesta terra i que es materialitzen en la creació dels instruments musicals, en la inspiració de les melodies i en la variada indumentària utilitzada en la festa.

 

La música de dolçaina i tabal, les composicions orquestrals que acompanyen les torres humanes de la muixeranga i a les danses de bastonets, pastoretes, carxofa, arquets, llauradores i tornejants, recreen i estimulen la memòria col·lectiva, tot transmetent missatges comuns i universals de sentiments visuals i sonors de gran plasticitat.

Durant la celebració Algemesí es transforma en un museu viu de la tradició valenciana i mediterrània amb l'entramat social de fe i cultura que comprenen les celebracions litúrgiques, el paisatge sonor de les campanes i l'entorn monumental del segle XVII on es realitzen les desfilades processionals amb la participació de més de 1.400 figurants.

També el Diarti oficial de la Comunitat Valenciana descriu La Festa i defineix la funció del Patronat de La Festa.

"La gestió de la Festa a la Mare de Déu de la Salut, a part dels actes litúrgics que corresponen a l’Església, és competència del Patronat de la Fundació per a la Festa a la Mare de Déu de la Salut i al Crist de l’Agonia, que decidirà sobre els aspectes materials i immaterials i el desplegament dels actes de la festivitat anual.  L’ús o la difusió de la festa en el seu conjunt o dels elements materials o immaterials, propis o al·legòrics que la integren, queden reservats amb exclusivitat a l’Ajuntament d’Algemesí, a la parròquia de Sant Jaume i la Fundació per a la Festa a la Mare de Déu de la Salut i al Crist de l’Agonia."

Resolució de 15 de juny de 2010, de la Direcció General de Patrimoni Cultural Valencià de la Conselleria de Cultura i Esport, per la qual s'incoa expedient de declaració de bé d'interès cultural immaterial, a favor de la Festa a la Mare de Déu d'Algemesí".

Document BOE-A-2010-11299

bottom of page