top of page

Pàgina d’informació oficial. Festes de la Mare de Déu de la Salut d’Algemesí, Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per la UNESCO. A més dels horaris i la localització de totes les activitats proposades, informarem dels llocs i la història de la festa en relació al nostre poble.

 Página de información oficial. Fiestas de la Mare de Déu de la Salut de Algemesí, Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Además de los horarios y la localización de todas las actividades propuestas, informaremos de los lugares y la historia de la fiesta en relación a nuestro pueblo.
 

 


Official information site. Festivity of Mare de Déu de la Salut of Algemesí, Intangible Cultural Heritage of Humanity by UNESCO. Information of places and festivity’s history related to our village will be provided besides timetables and location of the proposed activities.

bottom of page